Wybierz język:

  Strona tworzona w rozdzielczości 1280x960

Nawigacja: Oprogramowanie / Pakiet Przejścia
Firma Educom sp. z o.o.
Data i godzina
Odwiedź także

 

 

 

 

Pakiet Przejścia dla Windows SBS2003 R2 Premium Edition

   

Czym jest pakiet przejścia? Pakiet przejścia (ang. Transition Pack) dla systemu MS Windows SBS 2003 R2 Premium Edition umożliwia zamianę zainstalowanego (skonfigurowanego i działającego) serwera SBS w jednej z poniższych wersji (W naszym opisie będziemy posługiwali się wymiennie pojęciem Pakiet Przejścia oraz Transition Pack do oznaczenia tego samego produktu):

 • MS Windows SBS 2003 Premium

 • MS Windows SBS 2003 SP1 Premium

 • MS Windows SBS 2003 R2 Premium

    na pełną wersję systemu serwerowego Windows Server 2003 R2 Standard Edition. Tym samym znosi wbudowane do systemu SBS ograniczenia, czyniąc go pełnoprawnym systemem serwerowym dającym znaczne możliwości skalowalności w zależności od potrzeb. Największą zaletą Pakietu Przejścia jest możliwość jego instalacji na DZIAŁAJĄCYM SERWERZE SBS. W wyniku prawidłowej instalacji zachowane zostają wszystkie ustawienia konfiguracyjne, informacje dotyczące kont użytkowników. Nie tracimy żadnych kreatorów, ustawień ani dokumentów.

 

 

W jakich wypadkach warto zastosować Pakiet Przejścia?
W szkolnych warunkach główną zaletą zastosowania Pakietu Przejścia jest zniesienie ograniczenia licencyjnego nie pozwalającego podłączyć do jednego serwera więcej niż 75 stacji roboczych. Ma to szczególne znaczenie dla szkół, w których obecnie znajduje się już ponad 75 komputerów lub w najbliższym czasie jest szansa, że taka liczba zostanie przekroczona. Mimo iż liczba 75 komputerów dla szkoły może wydawać się dużą, to biorąc pod uwagę, że szkolna pracownia ponadgimnazjalna dostarczana w ramach projektów EFS liczyła 20 komputerów + serwer, a wiele szkół na przestrzeni kilku lat zostało wyposażonych w trzy takie pracownie oraz jedną bądź kilka pracowni dla szkolnego Centrum Informacji Multimedialnej, to liczba komputerów w szkole zbliża się do tej granicy. Jeżeli weźmie się dodatkowo pod uwagę komputery stojące jako pojedyncze stanowiska pracy nauczycieli w ich salach lekcyjnych, oraz komputery będące na usługach szkolnej administracji, to może się okazać, że w coraz większej ilości szkół maksymalna liczba 75 komputerów już została przekroczona. Warto też wziąć pod uwagę fakt, iż coraz większa liczba nauczycieli i uczniów posiada różnego rodzaju urządzenia mobilne. Coraz częściej opiekun ma do czynienia w szkole z sytuacją, w której dostaje pytania i prośby o możliwość podłączenia takich urządzeń do szkolnej sieci celem wymiany dokumentów i korzystania z sieci Internet. W takich wypadkach liczba urządzeń współpracujących z serwerem i korzystających z zasobów na nim udostępnionych , takich jak dokumenty, drukarki, poczta, miejsce przeznaczone na prywatne strony WWW, może znacząco wzrosnąć w krótkiej perspektywie czasu.

Zastosowanie Transition Pack pozwala wszystkie te komputery podłączyć do jednego serwera i zarządzać nimi w sposób scentralizowany - korzystny w tym wypadku zarówno dla osoby zarządzającej szkolną siecią, jak również dla użytkowników tej sieci. Do głównych zalet można zaliczyć:

 • Prostszą administrację – mając pod kontrolą jeden serwer łatwiej jest nim zarządzać, dbać o jego aktualizację, wdrażać konta uczniowskie i zasady dotyczące działania stanowisk roboczych w naszej sieci,

 • Centralne repozytorium dokumentów użytkowników – użytkownicy niezależnie od miejsca logowania (sala informatyczna, sala lekcyna, szkolna biblioteka czy sekretariat) zawsze mają dostęp do swoich dokumentów oraz skonfigurowanych preferencji systemowych.

 • Możliwości wykorzystania komputerów pełniących wcześniej rolę serwerów, jako systemy awaryjne i / lub stacje robocze.

 • W razie dalszej, znacznej rozbudowy sieci możliwość rozdzielenia ról serwera na oddzielne maszyny (np. komputer tylko z systemem Exchange, oddzielny z Active Directory itd.)

 • Inne.

Powyższą listę kończy punkt inne, gdyż zalet jest znacznie więcej. My staraliśmy się wymienić te najważniejsze z punktu widzenia szkoły i sieci komputerowej w niej implementowanej.

Czy zasadniczo zmienia się sposób zarządzania serwerem po zainstalowaniu Pakietu Przejścia?
Jedną z zalet zastosowania Pakietu Przejścia jest fakt, że Administrator nie traci narzędzi, do których jest przyzwyczajony. Wszystkie występujące w Sewerze SBS kreatory (np. Kreator dostępu do sieci Internet) pozostają w systemie i dalej działają poprawnie. Oprócz tego, użytkownik ma możliwość wyboru narzędzi przeznaczonych do administracji w systemach Windows Server 2003. Więc nie tylko nie tracimy dotychczasowych możliwości administracyjnych, ale zyskujemy również nowe.

Czy, a jeśli tak to na jakie wsparcie dotyczące instalacji i konfiguracji programu Pakiet Przejścia mogę liczyć?
W ramach współpracy firmy Microsoft oraz Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów został przygotowany cały pakiet wsparcia przeznaczonego dla szkolnych opiekunów, którzy zdecydują się na wdrożenie Pakietu Przejścia w swojej placówce. Do elementów pakietu wsparcia, oprócz standardowej pomocy oferowanej przez firmę Microsoft, można zaliczyć:

 • Internetowy serwis pod adresem: http://www.partnerstwodlaprzyszlosci.edu.pl/tpack gdzie opublikowane zostały m.in. instrukcje instalacji Pakietu Przejścia dla serwerów instalowanych z poszczególnych wersji tzw. DVD kolekcji

 • Oprócz instrukcji instalacji, w serwisie można znaleźć porady dotyczące użytkowania serwera już po zainstalowaniu i skonfigurowaniu Pakietu Przejścia, instrukcje oraz materiały audio/wideo z posługiwania się serwerem

 • Na stronach serwisu jest dostępne do forum przeznaczone do zadawania pytań związanych z działaniem serwera po zainstalowaniu Pakietu Przejścia, gdzie można otrzymać szczegółowe podpowiedzi rozwiązań dla nietypowych sytuacji awaryjnych.

Instrukcje z opisem instalacji dla serwerów przygotowanych przy użyciu DVD kolekcji w dowolnej wersji, dostępne są w naszym serwisie pod adresem http://www.partnerstwodlaprzyszlosci.edu.pl/tpack

 

Nowość
Oferta oprogramowania