Wybierz język:

  Strona tworzona w rozdzielczości 1280x960

Nawigacja: Oprogramowanie / School Agreement
Firma Educom sp. z o.o.
Data i godzina
Odwiedź także

 

 

 

 

Licencja dla szkół - School Agreement

 

    KOMUNIKAT SPECJALNY !!!

W związku z zakwalifikowaniem przez Bank Światowy Polski do grupy państw o wysokim dochodzie narodowym przypadającym na obywatela, firma Microsoft została zobligowana do zakończenia sprzedaży w ramach umów School Agreement. Sprzedaż po cenach preferencyjnych dla szkół, które dotychczas nie skorzystały z możliwości umowy School Agreement, zostanie zakończona z dniem 15 marca 2011 r.

Do końca trwania w Polsce obecnego etapu Partnerstwa dla Przyszłości (2013 r.), dostęp do licencji dla szkół, które już skorzystały z możliwości zakupu subskrypcji w ramach umowy School Agreement, zostaje utrzymany na dotychczasowych zasadach. Należy jednak pamiętać, że przerwanie subskrypcji (nie odnowienie w terminie zamówienia) uniemożliwia ponowne skorzystanie z preferowanych cen.

Odnawiającym licencję szkołom polecamy subskrypcję trzyletnią, gwarantującą utrzymanie cen przez kolejne trzy lata. W takim przypadku należy jednak sprawdzić u dyrektora jednostki, czy wolno mu zawrzeć umowę, która zobowiązaniem wykracza poza zatwierdzony roczny budżet.

Wprowadzone zmiany nie zamykają dotychczasowych możliwości dostępu do preferencyjnych cen dla sektora edukacyjnego. Jednak zamiast dotychczas podpisywanych umów School Agreement oraz Campus Agreement wprowadzony zostaje nowy rodzaj umowy Enrollment for Education Solutions.


Szczegółowe informacje, dotyczące umowy Enrollment for Education Solutions, postaramy się umieścić na portalu w najbliższym czasie. Na razie odsyłamy do stron firmy Microsoft.

 

EDUCOM, we współpracy z firmą LSCDN, jest realizatorem umowy School Agreement na terenie województwa Lubelskiego.
 

 

    Przedstawiamy nową i atrakcyjną ofertę na oprogramowanie firmy Microsoft (Windows i Office) dla szkół województwa lubelskiego. Proponowane rozwiązanie może okazać się oszczędnym sposobem na zarządzanie oprogramowaniem w Państwa szkole lub placówce.
 

    Umowa School Agreement jest umową subskrypcyjną, to znaczy, że przystępując do programu nabywa się prawo do korzystania z oprogramowania w dowolnej wersji na określonych warunkach, niejako wynajmuje prawa licencyjne do produktu na czas trwania umowy.

Korzyści?  Miedzy innymi:

  • Licencja obejmuje komputery nabyte po dacie rozpoczęcia subskrypcji

  • Prawo do korzystania z oprogramowania w dowolnej wersji

  • Prawo do użytkowania w okresie subskrypcji, publikowanych nowych wersji oprogramowania (np. Office 2010)

  • Nauczyciele lub pracownicy administracyjni szkoły, mają prawo do uruchamiania jednej kopii Produktu na własnym lub wynajmowanym komputerze domowym

 

 

    Przedmiotem oferty jest roczna lub trzyletnia licencja (subskrypcja) na najnowsze oprogramowanie firmy:

  • aktualizację (upgrade) systemu operacyjnego do najnowszej wersji Windows (obecnie Windows Vista),
    taka licencja oznacza również legalność wersji Windows XP oraz starszych,
  • najnowsza wersja MS Office 2007 (m. in. Word, Excel, PowerPoint), jest to także potwierdzenie legalności wersji Office XP i starszych.
    O okresie subskrypcji (na rok, lub trzy lata) decyduje placówka oświatowa.

Cena – 16,00 zł brutto na jedno stanowisko, za jeden rok abonamentu

(Cena za jedną jednostkę oprogramowania 2,5 € netto+22% VAT, liczona przy średnim kursie €, możliwa jest zatem zmiana ceny ze względu na wahania kursowe).

 

Zapraszamy do zapoznania ze szczegółowymi informacjami na temat School Agreement.

 

 

Ogólnopolska witryna School Agreement

 

Nowość
Oferta oprogramowania