Wybierz język:

  Strona tworzona w rozdzielczości 1280x960

Nawigacja: Centrum szkoleń nauczycieli / Projekty MEN
Firma Educom sp. z o.o.
Data i godzina
Odwiedź także
Odwiedź także

 

 

 

 

Projekty MEN w ramach EFS:

 Od 1 kwietnia 2010 - 15 % zniżki na wszystkie typy szkoleń!!! 

Uprzejmie informujemy, że w ODN EDUCOM na bieżąco realizujemy (ewentualnie nie zrealizowane) szkolenia, dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnzjalnych, objętych projektem Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach EFS:

 •  Pracownie komputerowe dla szkół

 • Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych

 • Wyposażenie w sprzęt komputerowy CKP i CKU

 • Wyposażenie poradni psychologiczno-pedagogicznych w specjalistyczny sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem

   ODN EDUCOM prowadzi szkolenia na wszystkich poziomach. Zapewniamy przygotowanie nauczycieli zgodnie z przyjętymi założeniami projektu. W przypadku zorganizowania grupy realizujemy szkolenia poza Lublinem.

 

   Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „EDUCOM” posiada akredytację Lubelskiego Kuratora Oświaty potwierdzającą, że spełnia on wszystkie wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli.   http://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=739

Typy szkoleń

   W Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „EDUCOM” w Lublinie odbywają się wszystkie typy szkoleń.

 • Kurs M1 - Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej (część I)

 • Kurs M2 - Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej (część II)

 • Kurs M3 - Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej (część III)

 • Kurs D1 - Administracja szkolną siecią komputerową z dostępem do Internetu (część I)

 • Kurs D2 - Administracja szkolną siecią komputerową z dostępem do Internetu (część II warunek uczestnictwa - ukończenie kursu D1)

 • Kurs D3 - Administracja szkolną siecią komputerową z dostępem do Internetu (część III warunek uczestnictwa - ukończenie kursu D2)

 • Kurs K – Wdrażanie technologii informacyjnej i jej wykorzystanie w usprawnieniu zarządzania oraz kreowaniu wizerunku szkoły

 • Kurs I - Zaawansowane metody tworzenia stron WWW z elementami wykorzystania projektowania w architekturze klient - server

 • OCM - Opiekun szkolnego centrum multimedialnego i informacyjnego

Cennik szkoleń:

    Szkoły, które zamówią w ODN „EDUCOM” szkolenia otrzymają bonifikatę w wysokości 15%.

Cena wszystkich szkoleń obejmuje materiały szkoleniowe, obiady, kawę, herbatę ciasteczka.

W cenie z zakwaterowaniem zapewniamy dodatkowo nocleg, śniadania i kolacje.

Kod kursu

Czas trwania

Cena kursu

Cena kursu
ze zniżką

Cena kursu z noclegami

Cena kursu z noclegami
ze zniżką

M1

3 dni

300zł

255 zł

450 zł

385 zł

M2

3 dni

300zł

255 zł

450 zł

385 zł

M3

3 dni

300zł

255 zł

450 zł

385 zł

OCM

5 dni

550 zł

465 zł

850 zł

725 zł

I

5 dni

600 zł

510 zł

900 zł

765 zł

K1

5 dni

550 zł

467 zł

850 zł

725 zł

D1

5 dni

650 zł

550 zł

950 zł

810 zł

D2

5 dni

650 zł

550 zł

950 zł

810 zł

D3

5 dni

670 zł

570 zł

970 zł

825 zł

Pliki do pobrania:

    Zgłoszenia  na szkolenia przyjmujemy tylko na poniższych kartach zgłoszeń.

 

Nazwa pliku

Rozmiar pliku

Karta dla szkół podstawowych 435 KB
Karta dla szkól gimnazjalnych 447 KB
Karta dla szkół ponadgimnazjalnych 458 KB
Karta na szkolenie OCM 416 KB

 

Nowość
Oferta oprogramowania