Wybierz język:

  Strona tworzona w rozdzielczości 1280x960

Nawigacja: Centrum szkoleń nauczycieli / Granty KO
Firma Educom sp. z o.o.
Data i godzina
Odwiedź także

 

 

 

 

Granty Lubelskiego Kuratora Oświaty:

   W wyniku przetargu nieograniczonego, ogłoszonego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty, na organizację szkolenia w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli województwa lubelskiego w 2009 r.,  ODN EDUCOM będzie realizował zadania:

 

UWAGA:
ZMIANA TERMINU SZKOLENIA WAK_21 NOWY TERMIN SZKOLENIA TO 19 - 23 PAŹDZIERNIK 2009 R.
SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSA. ZAPRASZAMY.

 

 1. Zastosowanie technologii informacyjnej w nauczaniu:

 • religii

 • przedmiotów matematyczno-fizycznych;

 • przedmiotów humanistycznych,

 • przedmiotów przyrodniczych,

 • przedmiotów artystycznych;

 • kształceniu specjalnym

2. Tworzenie stron internetowych szkoły/placówki

 

3. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w nadzorze pedagogicznym do dokonywania analiz i sprawozdawczości

 

 

Z regulaminu:

 • Szkolenia są przeznaczone dla nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek z województwa lubelskiego.

 • Maksymalna liczba uczestników kursów z jednej szkoły/placówki nie powinna przekroczyć 5 osób.

 • Szkolenia organizowane będą w dni powszednie i weekendy, systemem rannym i popołudniowym.

 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i przysłanie załączonej karty zgłoszenia na adres: ODN „EDUCOM”, Rynek 8, 20-111 Lublin.

 • Ilość miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia będą przyjmowane wg kolejności.

 • Uczestnik szkolenia otrzymuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, długopis, kawę, herbatę, ciastka, CD- Rom, bezpłatne konto e-mail.

 • Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu i godzin szkolenia w przypadku niewystarczającej lub zbyt dużej ilości zgłoszeń w danym terminie

 • Całkowity koszt szkolenia pokrywa Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Szczegółowe informacje można uzyskać  pod nr tel. 081 442 35 80

Pliki do pobrania:

 

Nowość
Oferta oprogramowania