Witamy na stronie projektu

Projekt „Profesjonalny kurs spawacza metodą MAG 135 i TIG 141”  realizowany jest przez firmę EDUCOM w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie; Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie.
Celem projektu jest poprawa potencjału kompetencyjnego kadr minimum 50 MMŚP z sektora budownictwa w Województwie Lubelskim poprzez zdobycie umiejętności i kwalifikacji niezbędnych  do wykonywania zawodu Spawacza w technologii MAG 135 i TIG 141 dla grupy 80 osób.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: od 02.01.2012 do 30.06.2013.

Do udziału zapraszamy również kobiety!

Szczegółowe zasady rekrutacji uczestników do projektu

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Projekcie!  

Aktualności

Kurs obejmuje 198 godzin szkolenia (38 godzin zajęć teoretycznych oraz 160 godzin zajęć praktycznych (informacje o warunkach i programie - kliknij tutaj).

Zapraszamy do składania deklaracji uczestnictwa
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego